tønsberg domkirkes jentekor

tønsberg domkirkes aspirantkor
tønsberg domkirkes minores

line decor
  
line decor 

 

VELKOMMEN TIL KORENE FOR BARN OG UNGE I TØNSBERG DOMKIRKE

 

Korene startet opp igjen etter juleferien torsdag 9. januar 2020

 

 

MINORES
I år ledes Minores i et samarbeid mellom dirigent og to jenter fra jentekoret.

Dirigent Charlotte Fongen har her ansvaret.
Minores samarbeider opp mot Aspirantkoret.

Tønsberg domkirkes Minores er for jenter og gutter i alderen 4-6 år.
Starter opp igjen torsdag 9.1.2020
Vi øver i Solvangkirken hver torsdag kl. 17.15-18.00.


Ta kontakt med Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811

Spre det til venner og kjente!

Aspirantkoret - jenter i 2. - 6. klasse

Aspirantkoret starter opp igjen torsdag 9.1.2020 kl.17.15-18.45 i Solvangkirken.
Er du interessert i å begynne?

Kontingent pr. semester er kr.550.-


Ta kontakt med Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811


Jentekoret - fra 7. klasse

Jentekoret starter opp igjen torsdag 9.1.2020 19.00 -21.00 i Solvangkirken.
Er du interessert i å begynne?

Kontingent pr. semester er kr. 750.-


Ta kontakt med Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811

 

 

Tønsberg domkirkes jente- og aspirantkor har fått tildelt 25.000 kroner av Sparebank 1 til nye kapper! Aspirantkoret bidro med flott sang under gaveutdelingen!