Velkommen


Velkommen til korene for barn og unge i Tønsberg domkirke

Email: jentekoret@jentekoret.com

Tlf. dir. Charlotte Fongen 93043811

Nyheter


Korene har sine øvelser i Solvangkirken hver torsdag.

Minores kl.17.15-18.00

Aspirantene kl.17.15-18.45

Jentekoret kl.19.00-21.00


Korene starter opp igjen etter sommerferien torsdag 19. august. Vi håper nå på et mer normalt korår og flere spennende prosjekter står på planen.  


Har du lyst til å bli med i et av korene, ta kontakt med var dirigent Charlotte Fongen, eller kom å bli med på en øvelse.

Tønsberg domkirkes jentekor


ble stiftet i 1973, og har siden den gang variert i alderssammensetning og antall.

Korets dirigent er Charlotte Fongen.

Koret består av sangere i alderen 12-19 år fra hele Vestfold fylke. 


Tønsberg domkirkes jentekor kjennetegnes ved høy kvalitet og stor musikalsk bredde. I koret fokuseres det på sangopplæring og forskjellige musikalske ferdigheter som er viktige for å oppnå et bredt musikalsk uttrykk. 
For å kunne være et stimulerende musikkmiljø for unge jenter, satser koret på varierte prosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike kunstnere. Flere etablerte sangere fra distriktet har sin musikalske bakgrunn fra jentekoret. 

Jentekoret øver i Solvangkirken på torsdager fra 19.00-21.00

Kontingent pr. semester er kr.750.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

Tønsberg domkirkes aspirantkor


(fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. 
Dirigent for koret er Charlotte Fongen.
Aspirantkoret øver i Solvangkirken på torsdager kl.17.15-18.45. 

Kontingent pr. semester er kr. 550.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

Minores


er et kor for de yngste barna fra 4-6 år gamle. Koret ledes av to jenter fra jentekoret i samarbeid med Charlotte Fongen.

Har du spørsmål vedrørende korene ta kontakt med dirigent Charlotte Fongen charlottefongen@gmail.com  / 93043811.

JENTEKORET

Tønsberg domkirkes jentekor ble stiftet i 1973, og har siden den gang variert i alderssammensetning og antall. Korets dirigent er Charlotte Fongen. Koret består av sangere i alderen 12-19 år fra hele Vestfold fylke.


Tønsberg domkirkes jentekor kjennetegnes ved høy kvalitet og stor musikalsk bredde. I koret fokuseres det på sangopplæring og forskjellige musikalske ferdigheter som er viktige for å oppnå et bredt musikalsk uttrykk.
For å kunne være et stimulerende musikkmiljø for unge jenter, satser koret på varierte prosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike kunstnere. Flere etablerte sangere fra distriktet har sin musikalske bakgrunn fra jentekoret.

ASPIRANTKORET

Tønsberg domkirkes aspirantkor (fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet.

MINORES

Minores er et kor for de yngste barna fra 4-6 år gamle.

Koret ledes av to jenter fra jentekoret i samarbeid med Charlotte Fongen.