Velkommen


Velkommen til korene for barn og unge i Tønsberg domkirke

Email: jentekoret@jentekoret.com

Tlf. dir. Charlotte Fongen 93043811

Nyheter


Korene har sine øvelser i Solvangkirken hver torsdag.

Minores kl.17.15-18.00

Aspirantene kl.17.15-18.45

Jentekoret kl.19.00-21.00


På grunn av COVID-19 er det for tiden ingen vanlige øvelser. Jentekoret har øvelser på Zoom i kortiden. Invitasjon til disse blir sendt ut etter hvert.


Har du spørsmål angående korene ta kontakt med var dirigent Charlotte Fongen, eller kom å bli med på en øvelse.

Tønsberg domkirkes jentekor


ble stiftet i 1973, og har siden den gang variert i alderssammensetning og antall.

Korets dirigent er Charlotte Fongen.

Koret består av sangere i alderen 12-19 år fra hele Vestfold fylke. 


Tønsberg domkirkes jentekor kjennetegnes ved høy kvalitet og stor musikalsk bredde. I koret fokuseres det på sangopplæring og forskjellige musikalske ferdigheter som er viktige for å oppnå et bredt musikalsk uttrykk. 
For å kunne være et stimulerende musikkmiljø for unge jenter, satser koret på varierte prosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike kunstnere. Flere etablerte sangere fra distriktet har sin musikalske bakgrunn fra jentekoret. 

Kontingent pr. semester er kr.750.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

Tønsberg domkirkes aspirantkor


(fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. 
Dirigent for koret er Charlotte Fongen.
Aspirantkoret øver i Solvangkirken på torsdager kl.17.15-18.45. 

Kontingent pr. semester er kr. 550.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

Minores


er et kor for de yngste barna fra 4-6 år gamle. Koret ledes av to jenter fra jentekoret i samarbeid med Charlotte Fongen.

Har du spørsmål vedrørende korene ta kontakt med dirigent Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811.

JENTEKORET

Tønsberg domkirkes jentekor ble stiftet i 1973, og har siden den gang variert i alderssammensetning og antall. Korets dirigent er Charlotte Fongen. Koret består av sangere i alderen 12-19 år fra hele Vestfold fylke.


Tønsberg domkirkes jentekor kjennetegnes ved høy kvalitet og stor musikalsk bredde. I koret fokuseres det på sangopplæring og forskjellige musikalske ferdigheter som er viktige for å oppnå et bredt musikalsk uttrykk.
For å kunne være et stimulerende musikkmiljø for unge jenter, satser koret på varierte prosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike kunstnere. Flere etablerte sangere fra distriktet har sin musikalske bakgrunn fra jentekoret.

ASPIRANTKORET

Tønsberg domkirkes aspirantkor (fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet.

MINORES

Minores er et kor for de yngste barna fra 4-6 år gamle.

Koret ledes av to jenter fra jentekoret i samarbeid med Charlotte Fongen.