tønsberg domkirkes jentekor

tønsberg domkirkes aspirantkor

line decor
  
line decor

 
 
 
 
 

 

Tønsberg domkirkes aspirantkor (fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet.
Dirigent for koret er Charlotte Fongen.
Aspirantkoret øver i Solvangkirken på torsdager kl.17.15-18.45.