tønsberg domkirkes jentekor

aspirantkor - barnekor

line decor
  
line decor

 
 
Tønsberg domkirkes aspirantkor
Tønsberg domkirkes jentekor

 

Kort informasjonsskriv til deg og dine foresatte

 

Velkommen i Tønsberg domkirkes aspirant – og jentekor

Vi håper dere vil trives hos oss, både musikalsk og sosialt. Før koråret tar til ber vi alle sammen om å  lese gjennom følgende skriv og deretter returnere siste ark med signatur inkludert oppdatert kontaktinfo (minst en foresatt for alle sangere under 18 år). Det meste av informasjonen går ut i form av mail, og det er veldig viktig for at alt skal løpe så smidig som mulig at vi har en epostadresse som dere bruker jevnlig!

For utfyllende informasjon om korene, dirigenter, akkompagnatører og styret – se www.jentekoret.com . Der vil vi også legge ut fullstendig info om hvilke regler som gjelder for aspirant-og jentekoret ifht fravær, note-og kappeforvaltning.

Semesterplanen vil også ligge der til enhver tid. Det er flott om dere sjekker siden jevnlig for oppdatert info!

 

Velkommen som sanger i aspirant og jentekoret!

 

I korene ønsker vi å gi god grunnleggende sangopplæring og unike musikkopplevelser knyttet til øvelser, gudstjenester og konsertarrangementer. Vi arbeider aktivt for å jobbe med ulikt korrepertoar, slik at jentene får ta i bruk ulike ressurser av seg selv. Det jobbes også mye med å legge til rette for større oppføringer. På denne måten tror vi at jentene vil utvikle seg musikalsk, kunstnerisk og menneskelig. Vi tror at kunstopplevelser gir identitet og varige verdier, og ønsker at jentene skal bli stolte av seg selv og sine korvenninner. Hvis alle gir av sitt beste, blir det også grunnlag for å bygge vennskap og gode sosiale relasjoner i korene.

Dirigenter i samarbeid med styret setter hvert semester opp en semesterplan. Denne deles ut så tidlig som mulig, og senest første øvelse i semesteret. I planleggingsfasen beregner vi øvetid ut fra antatt oppmøte. Hver enkelt sanger er i tankene når vi planlegger prosjekter og gjør bestillinger av ulik praktisk art. Hvert konsertprosjekt innebærer mye arbeid, søknadsskriving, tilrettelegging og arbeid med PR, etc. Det er ikke uvanlig at et konsertprosjekt har et budsjett på mellom 50 000-100 000 kroner. Musikalske ledere, sangere, styret og andre foreldre legger mye arbeid og engasjement i slike prosjekter.

Forventninger til deg som sanger i aspirant eller jentekoret:

For å nå disse målene er det viktig at alle har en forståelse av at et kor er et unikt fellesarbeid som er avhengig av hver enkelt sanger for å fungere optimalt. Av den grunn har vi en regel om at sangerne forplikter seg for minimum et halvår av gangen.
Vi forventer derfor:

  • at sangerens familie tar hensyn til korets semesterplan når andre aktiviteter planlegges.
  • at sanger/foresatte sier fra umiddelbart etter at semesterplanen er delt ut dersom det er oppsatte aktiviteter sangeren ikke kan delta på.
  • at sangeren møter til oppsatte tider, så fremt oppmøte ikke forhindres av helt spesielle hendelser. Sykdom og obligatorisk skole regnes som gyldig fravær.
  • at foresatte ”backer” opp sin sanger til å være positiv og delta på alle øvelser/opptredener, også når sangeren syns repertoaret er vanskelig og/eller mindre gøy. (Det kan være perioder det er ”tungt” å øve. Men det er viktig å forstå at man kan motta belønning på sikt, på tross av motstand i noen øvingsfaser.)
  • at alle foresatte hjelper til med noe praktisk arbeid (i forbindelse med konserter, dugnader, etc.) i løpet av hvert semester. Arbeidsoppgaver vil bli fordelt, og foresatte må bytte seg imellom hvis tiden ikke passer.
  • at foreldre leser og følger opp mail fra dirigenter og fra styret.

 

Gjentatt fravær kan føre til at sangeren får beskjed om ekskludering fra koret. En eventuell ekskludering bestemmes av styret i samråd med dirigent.

 

Kontaktinformasjon og svarslipp -  leveres innen 14 dager etter  semesteroppstart til dirigenten.
 

Før opptak i korene, ber vi sanger og foresatte om å fylle ut dette skjemaet. Dersom sangeren er under 18 år, må også en foresatt undertegne nederst på siden. For å til enhver tid ha oppdatert kontaktinformasjon, vil vi at alle fyller ut epostadresse og mobiltelefonnummer. Vi synes det er viktig å ha så god kontakt med hjemmet som mulig, så er det noe dere som sangere eller foresatte lurer på, er det flott om dere tar kontakt med dirigenter eller styret (oppdatert kontaktinfo alltid tilgjengelig på jentekorets nettside www.jentekoret.com ).

Svarslipp "Gamle medlemmer" ( åpne svarslipp i Word eller som PDF fil )

Svarslipp nye medlemmer - Word eller PDF

 


Styret 2017-2018 består av:

 Cecilia Gustavsen, leder
Tlf. 90 77 98 43
Send epost til Cecilia

Guri Skøre Solberg, kasserer
Tlf. 46 94 53 01
Send epost til Guri

Katarina Ballari, sekretær
Tlf. 95 44 67 74
Send epost til Katarina
 
 
Tonje Kvam Haug, styremedlem
Tlf. 97 06 20 01
Send epost til Tonje

Tone Juve, styremedlem
Tlf. 92 83 37 36
Send epost til Tone

Sanger - Mathilde Ballari
Tlf. 41 38 99 38
Send epost til Mathilde

Sanger - Johanne Ringøen
Tlf. 97 87 75 08